Общи условия за покупко-продажби през АнМо бутик наричани за краткост „Общи условия”:

Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през https://anmo-boutique.bg/ – онлайн магазин, наричан още АнМо бутик, собственост на Бонбенета ЕООД. Те представляват договор за покупко-продажба между АнМо бутик и Клиента. АнМо бутик предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през онлайн магазинa стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през онлайн магазина стоки само след регистрация и изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва. АнМо бутик си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си https://anmo-boutique.bg/ заедно със съобщение за промените. При промени в настоящите Общи условия Клиентът може да заяви, че отхвърля промените, като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на имейл адрес: https://anmo-boutique.bg/ С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и АнМо бутик, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.

I. Общи положения

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

Бонбонета ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 203349297, със седалище и адрес на управление: България, гр. Хасково 6300,жк. Орфей бл.№32 ап.24, предлагащо за продажба стоки посредством on-line магазина https://anmo-boutique.bg/ и посредством магазин АнМо бутик, онлайн магазин за дрехи и аксесоари.

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики и продажна цена.

Под „Клиент” се разбира физическо или юридическо лице, което е регистрирало клиентски профил в https://anmo-boutique.bg/ и се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка/заявка, Клиентът декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години.

Под „Клиентски профил” се разбира информация за Клиентa (име, фамилия/търговска фирма, адрес, телефон, е-mail адрес, ЕИК/БУЛСТАТ и др.), предоставена от последния при регистрацията му и съхранявана от АнМо бутик за целите на обслужване на поръчките и предоставяните от АнМо бутик услуги. Клиентският профил е достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола и дава възможност на Клиента сам да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до информацията за всички свои заявки за закупуване на стоки през https://anmo-boutique.bg/, да променя паролата си за достъп, да се абонира/съответно да се откаже от абонамента за получаване на информационен бюлетин на АнМо бутик.

II. Поръчки/заявки за покупка

За да получи право да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през https://anmo-boutique.bg/ артикули, е необходимо клиентът да се регистрира чрез попълване на регистрационна форма и да заяви съгласието си с настоящите Общи условия:

1. Регистрация

Клиентът предоставя на АнМо бутик следната информация за целите на регистрацията: име, фамилия, телефон, е-mail, адрес. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационната форма, са истински, пълни и точни. В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, Анмо бутик  има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

2. Съгласие с Общите условия

Чрез отбелязване в полето „Прочетох общите условия и се съгласявам с тях.” и натискане на виртуалния бутон „Плащане”, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

АнМо бутик незабавно потвърждава получаването на изявлението за съгласие с настоящите общи условия като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента.

Всяка заявка за покупка от Клиента през https://anmo-boutique.bg/, въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

3. Подаване на поръчка/заявка за покупка

Поръчка/Заявка за покупка се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия:
1. Клиентът, след въвеждане на валидни потребителско име и парола на определените места на https://anmo-boutique.bg/, натиска виртуалния бутон „Вход” и получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите през https://anmo-boutique.bg/ стоки;
2. Клиентът определя вида и количеството на стоката и потвърждава заявката чрез натискане на виртуален бутон „КУПИ”срещу съответна стока;
3. Клиентът избира начина на плащане;
4. Клиентът въвежда информация за адреса на доставка;
5. Клиентът отбелязва съгласие с общите условия;
6. Заявката за покупка на стока през https://anmo-boutique.bg/ се счита за извършена след натискане на бутона „Плащане”.

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за АнМо бутик не възниква задължение за нейното изпълнение.

4. Приемане на поръчката/заявката

Заявката за покупка се приема от АнМо бутик чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: наименование, адрес на управление, е-mail адрес и данни за кореспонденция на АнМо бутик, както и информация за вида на стоката, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента или чрез потвърждаване на посочения от Клиента телефон.

III. Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в следните срокове:

- най-късно до 5 (пет) работни дни за страната и 7 (седем) работни дни за чужбина ако стоката е налична;

- доставките за България са безплатни над 300лв.

АнМо бутик доставя в целия свят чрез куриерски фирми Еконт и DHL, но не доставя до пощенски кутии.

Предварително поръчаните артикули ще бъдат изпратени веднага щом бъдат налични в склада на търговеца. Сумата ще бъде приспадната в същия ден, в който е направена поръчката, въпреки отложената дата на доставката.

Облеклата с предварителна поръчка не подлежат на намаление.

Напомняме на клиенти, които пазаруват за първи път, че АнМо бутик може да поиска от Банката да проверят двукратно транзакцията и информацията за профила. Този процес на потвърждение ще забави незабавното изпращане.

За предварителни поръчки държавата, посочена в адресите за доставка, не може да се променя по никакви причини.

АнМо бутик не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност и невъзможността за доставка от страна на доставчиците си. В рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка, Клиентът се уведомява за изчерпването на стоката чрез изпращане на съобщение на посочения при регистрацията e-mail или чрез обаждане по телефона. АнМо бутик ще възстанови стойността на поръчаният артикул (артикули) или ще промени поръчката по желание на Клиента.

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, АнМо бутик  се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Поръчките, направени отделно, ще се доставят отделно.

АнМо бутик не носи отговорност за закъснения при превози, причинени от метеорологични условия, международни митнически въпроси или други обстоятелства извън контрола на АнМо бутик.

Моля, имайте предвид, куриерите не правят доставка или приемане на пратки на следните български празници и/или неработни дни, произтичащи от тях:

1 януари

3 март

Великден

1, 6, 24 май

6, 22 септември

24, 25, 26 декември - Коледа

IV. Условия и начини на плащане

Всички цени на стоки в АнМо бутик са в български левове, с включен ДДС. Цените не включват разходите за доставка.

Цената и разходите за доставката се калкулират автоматично според въведения адрес за доставка и преди натискане на виртуалния бутон „Плащане” и могат да бъдат платени с наложен платеж, кредитна или дебитна карта, или по банков път - IBAN: BG19STSA93000027362672

Всички посочени цени, плащания и фактури са в български левове (BGN). За международни поръчки, цените, плащанията и фактурите са в евро (€/EUR) или в американски долари ($/USD).

За физически и юридически лица от страни от Европейския съюз в цените на стоките е начислен ДДС.

За физически и юридически лица от трети страни в цените не е начислен ДДС и не са включени импортни такси. 

Моля, имайте предвид, че поръчки под 100 лв. (BGN)/50 евро (€/EUR)/50 американски долари ($/USD) не могат да бъдат изпратени извън територията на България.   

За нови клиенти при плащания с кредитна, дебитна карта и банкови преводи АнМо бутик може да поиска от банката да проверят двукратно транзакцията и информацията за профила. Този процес на потвърждение ще забави незабавното изпращане.

V. Права и задължения на клиента

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през https://anmo-boutique.bg/, като върне стоката в срок от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до AnMo botique и да върне стоката с ненарушена цялост.

Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес: област Хасково, община Хасково  гр. Хасково 6300 кв. Орфей, бл.№32 или на е-mail адрес: aneta_moleva@abv.bg. Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.

По време на изпълнението на поръчката на стоката и след направено банково плащане, клиентът няма право да отказва поръчката, докато не я получи.

След като бъде направена поръчка на наличните артикули, не могат да се извършват промени в тази поръчка.

За предварителни поръчки държавата, посочена в адресите за доставка, не може да се променя по никакви причини.

Възможно е да проверите състоянието на поръчката си онлайн, като отидете в профила си и въведете имейла и номера на поръчката си.

Клиенти, получили промоционален код за АнМо бутик, чрез e-mail, могат да използват този код по време на плащането. Всеки код има валидност и крайна дата, което ограничава употребата му и не може да бъде удължен.

След получаване на стоката, Клиентът има право да иска връщането й при наличието на несъответствие на стоката с договореното, което не е могло да бъде установено при обикновен преглед на същата или ако при транспортирането стоката е била повредена.
В изброените случаи, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до АнМо бутик.

Jeni Style Online Shop е длъжно да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми.

АнМо бутик не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това не е извън възможностите, контрола и волята на АнМо бутик. АнМо бутик не носи отговорност за непредоставяне на достъп до https://anmo-boutique.bg/, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на АнМо бутик.

АнМо бутик не отговаря за съответствието на предлаганите за продажба стоки с приложимите нормативни изисквания и за техните качества.

Клиентът е длъжен да обезщети АнМо бутик за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети АнМо бутик и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.01.2021 г.

©2021 Бонбонета ЕООД. Всички права запазени.